Biokymppi Oy:n biokaasulaitos


Kiteellä sijaitseva BioKymppi Oy:n biokaasulaitos käsittelee prosessissaan erilaisia biohajoavia jätteitä ja energiakasveja. Orgaanisia raaka-aineita mädättämällä laitos tuottaa biokaasua, jonka metaanin sisältämä energia jalostetaan edelleen sähköksi ja lämmöksi. Mädätysjäännös hyödynnetään erilaisina lannoitevalmisteina.

Doranova toimitti vuonna 2010 BioKympin laitokselle 2 x 160 kW CHP-laitoksen, joka tuottaa sähköä ja lämpöä paitsi laitoksen omiin tarpeisiin, myös myytäväksi. Suunnittelimme ja toteutimme lisäksi biokaasupumppaamon, joka huolehtii sekä biokaasulaitoksen tuottaman kaasun että viereisen kaatopaikan kaatopaikkakaasun pumppauksesta. Doranovan periaatteisiin kuuluu pitää huolta asiakkaista laitoksen koko elinkaaren ajan, joten vastaamme luonnollisesti säännöllisistä huolto- ja kunnossapitotehtävistä toimittamiemme laitteiden osalta. Laitoksen mädätysprosessin suunnitteli ja mädättämöt toimitti Doranovan yhteistyökumppani, saksalainen WELTEC BioPower GmbH.


Mikko Saalasti

Toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@doranova.fi
044 353 5567

Toteutus: unfair.fi & varikas.fi