Doranovan jo vuoden 2015 puolella voittama tarjouskilpailu Ho Chi Minh Cityn lähistöllä sijaitsevan mallikaupungin kaatopaikan energiahankkeesta alkoi konkretisoitua viime vuoden loppupuolella, kun pitkittynyt paperisota saatiin vihdoin päätökseen. Vaikka tällä hetkellä suoritetaan vasta maanrakennustöitä, on koko laitoskokonaisuuden tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.  Doranova rakentaa Ho Chi Minh Cityn lähistöllä sijaitsevan mallikaupungin kaatopaikalle useita erilaisia jätteenkäsittelyratkaisuja, […]


Doranovan Kiteellä suoritettava pilottiprojekti biokaasulaitosten mädätysjäännöksen jalostamiseksi on edennyt vauhdikkaasti. Laitteiston koeajoja on jatkettu ja samalla biokaasulaitoksen omistava Biokymppi Oy on aloittanut ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan sisällytettävän hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää uusia luomulannoitteita kasvinviljelyn tarpeisiin. – Mädätysjäännöksen prosessoinnin tarkoituksena on pienentää biokaasulaitoksille mädätteestä aiheutuvia kuluja samalla kun mädätteen sisältämät ravinteet saadaan jalostettua helposti hyödynnettävään muotoon, […]


Doranova vahvistaa uusiutuvan energian tiimiänsä palkkaamalla Heikki Juhen projektipäälliköksi. – Heikki on energiatekniikan diplomi-insinööri, joka on ennen Doranovalle siirtymistään toiminut biokaasulaitoksen laitospäällikkönä Länsi-Suomessa, kertoo Doranova Oy:n toimitusjohtaja Antti Myllärinen. – Heikki tulee vetämään Doranovan biokaasu- ja kaatopaikkakaasuprojekteja niin Suomessa kuin ulkomailla. Lisäksi Heikki osallistuu aktiivisesti meneillään oleviin tuotekehitysprojekteihin, joihin hänen operointiosaamisensa ja käyttäjänäkökulmansa tuovat merkittävän […]


Ympäristöteknologiayhtiö Doranova Oy on Tampereen eteläpuolella Vesilahdessa toimiva insinööritoimisto, jonka palveluksessa työskentelee 15 ympäristöteknologian ammattilaista. Yhtiömme on perustettu vuonna 1995 ja se suorittaa maaperän ja pohjaveden kunnostuksia kehittämillään in situ -teknologioilla sekä tarjoaa kaatopaikkakaasu- ja biokaasuratkaisuja. Projektitöiden lisäksi panostamme vahvasti T&K-toimintaan. Toiminnan kasvaessa haemme PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen uusiutuvan energian projektinjohtotehtäviin. Haemme käytännön kokemusta omaavaa […]


Doranovan ensimmäinen modulaarisella DoAct® CORE -kunnostusyksiköllä toteutettu projekti tuottaa tulosta Mikkelin Pursialassa. Hyvien puhdistustulosten siivittämänä kloorifenoleilla pilaantuneen maaperän biologista käsittelyä jatketaan entistä laajemmalla alueella.  Doranova on suorittanut tammikuusta 2016 lähtien maaperän ja pohjaveden in situ -kunnostusta entisen valtio-omisteisen Pursialan Sahan tontilla DoAct® CORE -kunnostusyksiköllä. Tavoitteena on poistaa herkällä pohjavesialueella sijaitsevat kloorifenolipilaantumat, jotka ovat peräisin Pursialan […]


Biokaasulaitosten mädätysjäännöksen jalostus mullistuu – kiitos Doranovan uuden laitteiston, jonka avulla mädätysjäännös saadaan jaoteltua puhtaaksi vedeksi ja peltokäyttöön sopiviksi kierrätyslannoitteiksi. Ensimmäinen mädätysjäännöksen prosessointilaitteisto on parhaillaan koekäyttövaiheessa Kiteen Biokymppi Oy:n biokaasulaitoksella. – Käsittelyprosessin lopputuloksena saadaan massataseella mitattuna 60 – 65 % puhdasta vettä, yli 30 % luomukelpoista typpilannoitetta ja muutama prosentti fosforirikasta struviittia. Lannoitteiden rahallisen arvon […]


Doranova laajentaa palvelutarjontaansa pilaantuneiden maiden aumakäsittelyjen puolelle. DoAct® Biopile -ratkaisu tarjoaa maankaatopaikoille, kierrätyspuistoille ja muille jätealan toimijoille entistä kustannustehokkaamman vaihtoehdon pilaantuneiden maiden aumakäsittelyille.  Doranovan in situ -kunnostuksissa menestyksekkäästi käyttämä DoAct® CORE -moduulijärjestelmä tuo tulevaisuudessa merkittäviä prosessihyötyjä myös pilaantuneiden maiden aumakäsittelyille. Avainsanoja ovat käsittelykierron nopeus ja turvallisuus. – DoACt® CORElla saadut tulokset in situ -kunnostuksista vahvistavat näkemystämme […]


Doranova investoi tulevaisuuteen: Akseli Jäävuori projektipäälliköksi, Mikko Myllymäestä tuotekehityspäällikkö ja Patrick Hiltusesta asennus- ja huoltopäällikkö Doranova vahvistaa pilaantuneen maan ja pohjaveden tiimiänsä palkkaamalla Akseli Jäävuoren projektipäälliköksi. – Akseli on toiminut jo aiemmin Doranovan palveluksessa projekti-insinöörinä, joten hänellä on vahva kokemus haastavistakin PIMA-projekteista, kertoo Doranova Oy:n toimitusjohtaja Antti Myllärinen. Tuotekehitysprojektit ja pilotointitoiminta vahvistuvat Maaperän ja pohjaveden […]


Doranova tuplasi henkilöstömääränsä hetkellisesti marraskuussa, kun Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys MUTKU Ry teki tutustumismatkan Doranovan toimipaikalle.  Doranovan Maaperän ja pohjaveden kunnostuksen toimialajohtaja Perttu Mattilan johdolla mutkulaisille esiteltiin Doranovan toimintaa ja DoAct® COREa sekä maaperän ja pohjaveden kunnostuksen trendejä eri puolilla maailmaa. Tilaisuuden aikana todettiin yhdessä, että kestävien riskinhallinta- ja kunnostusmenetelmien käyttöönotto ja kehitys ovat Suomessa […]


Tiedote Doranova 1.9.2016 Pilaantuneen maaperän puhdistaminen miljardibisnes – Suomalainen cleantech-yritys ainoana maailmassa eturiviin Aiemmin Vietnamiin jättikaupan solminut Doranova Oy tuo markkinoille maailman ensimmäisen modulaarisen kunnostuslaitteen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden in situ -kunnostukseen. Patentoitu laite puolittaa kunnostusajan, minimoi kustannukset ja poistaa maansiirrosta aiheutuvan rekkarallin. Innovaatiollaan yritys nousee edelläkävijäasemaan yli 35 miljardin euron globaalissa markkinassa.  – DoAct® CORE […]


Hanasaaren kunnostus asuin- ja työpaikka-alueeksi on yksi Helsingin kaupungin lähivuosien merkittävimmistä kehityshankkeista. Teollisen toiminnan seurauksena pahoin pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistukseen etsitään parhaillaan sopivia in situ -kunnostusratkaisuja alan eri toimijoiden joukosta. Doranova ja Golder Associates Oy yhdistivät osaamisensa hankkeen eteen. – Kyseessä on kohde, jonka kunnostus on Suomen mittakaavassa iso ja haastava hanke. Hankkeessa vaaditaan […]


Doranova Oy on valittu kansalliseen finaaliin suomalaisille kasvuyrityksille suunnatussa kehitysohjelmassa, KasvuOpenissa. Doranova valittiin jatkoon kiertotalouden kasvuohjelmasta, johon haki keväällä 2016 mukaan yhteensä 44 kiertotalouden yritystä. Viimeisen kahden vuoden aikana Doranova on kehittänyt voimakkaasti in situ -kunnostusmenetelmiä ja tämän kehitystyön tulos, maailman ensimmäinen modulaarinen in situ -kunnostusjärjestelmä DoAct CORE, on ollut myös KasvuOpenin kantavin teema, kertoo Doranova Oy:n toimitusjohtaja Antti […]


Doranova esittelee kehittämänsä maailman ensimmäisen modulaarisen in-situ kunnostusjärjestelmän, DoAct CORE®:n Espoon Otaniemessä järjestettävässä Nordrocs 2016 -tapahtumassa. DoAct CORE kunnostusjärjestelmään pääsee tutustumaan konferenssin ajan 5. – 7.9.2016.   Lisätietoja Nordrocs konferenssista: http://nordrocs.org/ Lisätietoja DoAct CORE® järjestelmästä: Perttu Mattila, Toimialapäällikkö Pilaantuneet maa-alueet 0400 771 981, perttu.mattila@doranova.fi


Tiedote. Julkaistu: 13.06.2016 klo 07:30 Doranova Oy Vesilahtelainen Doranova Oy on mukana Kasvu Openin ensimmäistä kertaa järjestämässä Kiertotalouden Kasvupolku -ohjelmassa. Ympäristön kunnostuksen suomalainen pioneeri hakee kiertotalouden kasvuohjelmasta vauhtia markkinoiden ensimmäisen modulaarisen pilaantuneiden maaperien ja pohjavesien kunnostuslaitteen maailmanvalloitukseen. – Doranovan kehittämä DoACt CORE on aivan uudenlainen innovaatio pilaantuneen maaperän paikan päällä tehtäviin in situ -kunnostuksiin, jolla […]


Toteutus: unfair.fi & varikas.fi