Doranova esittelee ensimmäisenä maailmassa kaikille maalajeille soveltuvan suorainjektointimenetelmän


Nopeutta ja kustannussäästöjä in situ -kunnostuksiin

Doranova aloittaa kesällä 2018 täysin uudenlaisella laiteratkaisulla suoritettavat direct push -injektoinnit, jotka nopeuttavat entisestään in situ -kunnostuksia. DoAct® DIRECT -menetelmän suurin etu nykyisiin teknisiin ratkaisuihin verrattuna on sen erinomainen soveltuvuus myös kivistä maaperää sisältäviin kunnostuskohteisiin.

– DoAct® DIRECT -menetelmällä voimme tehdä maaperän ja pohjaveden kunnostuksia kaikissa kohteissa riippumatta maaperän tyypistä. Tavoitteena on suorittaa injektointeja mm. moreenimaihin sekä haastavien rakennekerrosten, kuten louhetäyttöjen alapuolelle, kertoo Doranovan Maaperän ja pohjaveden kunnostustoiminnan toimialajohtaja Perttu Mattila.

Uusi kunnostusteknologia nyt myös Skandinavian kohteisiin

Direct push -menetelmiä käytetään Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa varsin laajasti. Kohdemaalajit ovat kuitenkin rajoittuneet hiekka- ja savimaihin, koska injektioon ei ole aiemmin pystytty yhdistämään porausta.
– Skandinaviassa direct push -mittauksia ja -kunnostuksia ei vielä ole kustannusten vuoksi tehty muutamaa kokeiluhanketta enempää, toteaa Mattila.

Nyt kehitetyn DoAct® DIRECT -menetelmän suurimpana etuna kilpailijoihin on se, että DoAct® DIRECT -kalustolla voidaan injektoida hankaliin maalajeihin, kuten moreeniin ja aina kallioruhjeisiin asti.

– Yksinkertainen prosessi nopeuttaa reikien tekemistä, lisää kunnostuksen tehokkuutta ja kohottaa tekniikan kilpailukykyä muihin menetelmiin verrattuna. DIRECT-menetelmä täydentää DoAct® CORE -konseptimme in situ -tekniikoita, summaa Mattila.

Injektointikunnostukset saatavilla ensi kesästä alkaen

DoAct® DIRECT -menetelmää kehitetään tuusulalaisen kallio- ja maaperätutkimuskoneiden valmistajan, Geomachine Oy:n kanssa, joka vastaa injektointikoneen teknologiasta.

– Geomachine on johtava maaperätutkimuskoneiden valmistaja, joten yhteistyö heidän kanssaan oli luonteva valinta Doranovalle, toteaa Doranovan toimitusjohtaja Antti Myllärinen.

Loppuvuoden aikana tehdään kenttätestejä sekä tutkimuksia menetelmän tehosta. Varsinainen kunnostustoiminta DIRECT-menetelmällä on tavoitteena aloittaa kevään 2018 aikana.

– Nyt onkin hyvä aika ottaa yhteyttä Doranovaan ja kysyä lisätietoja uudesta tekniikasta, vinkkaa Myllärinen.

 

Lisätietoja antaa: Perttu Mattila, perttu.mattila@doranova.fi , +358 400 771 981


Toteutus: unfair.fi & varikas.fi