Uusi kuivamädättämö ja maaperän kunnostuksiin käytettävä suorainjektointilaitteisto – Doranova marssittaa paljon uutta tekniikkaa markkinoille ensi vuonna


Doranova tuo ensi vuonna markkinoille täysin uudentyyppisen kuivamädätyslaitoksen, joka on tarkoitettu erityisesti epäpuhtaille orgaanisille jakeille. Tämän lisäksi maaperän ja pohjaveden kunnostukset tulevat tehostumaan uuden suorainjektointimenetelmän avulla.

–  Vuodesta 2018 tulee mielenkiintoinen sekä uusien teknisten ratkaisujen, että myynnin osalta, aloittaa Doranovan toimitusjohtaja Antti Myllärinen. – Olemme jo lähes kahden vuoden ajan kehittäneet uudentyyppistä mädätyslaitoskonseptia. Kehitystyön tavoitteena on ollut luoda laitoskokonaisuus, joka olisi toimintavarma myös likaisilla syötteillä ja vastaisi tämän päivän kustannuspaineisiin.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä virallisesti julkistettava kuivamädättämö soveltuu etenkin kehitysmaiden markkinoille, mutta on hyvä ratkaisu myös niille suomalaisille asiakkaille, joiden syötteet voivat sisältää huomattaviakin määriä epäpuhtauksia.

– Näkemyksemme mukaan paras kaasun tuotto saavutetaan edelleen märkämädätyksellä, mutta raaka-aineiden epäpuhtauksien vuoksi märkämädätystä ei voida aina toteuttaa taloudellisesti. Tämän vuoksi yksinkertainen, kustannustehokas ja jatkuvatoiminen kuivamädätysprosessi puoltaa paikkaansa useassa kohteessa, jossa jätteen epäpuhtauksien lisäksi vaaditaan usein myös mädätteen hygienisointia. Ensimmäinen asiakastoimitus on jo sovittu ja tämä laitos rakentuu ensi vuoden aikana, päättää Myllärinen.

Uuden mädätyskonseptin lisäksi Doranova kertoi jo edellisessä uutiskirjeessään DoAct® DIRECT -menetelmästä, jolla voidaan tehdä maaperän ja pohjaveden kunnostuksia kaikissa kohteissa riippumatta maaperän tyypistä.

– DIRECT-laitteistoa päästään hyödyntämään ensi vuonna ainakin kolmessa suomalaisessa kohteessa, joten jo tässä vaiheessa voidaan todeta että menetelmälle on kysyntää Suomessa, kertoo Maaperän ja Pohjaveden kunnostustoiminnan toimialajohtaja Perttu Mattila.

Lisätietoja uusista ratkaisuista ja julkistamisaikatauluista antaa:

Antti Myllärinen, antti.myllarinen@doranova.fi , +358 40 549 1341

 


Toteutus: unfair.fi & varikas.fi