Doranovan kaatopaikkakaasulaitos rakentuu Ho Chi Minh Cityn lähistölle Vietnamiin


Doranovan jo vuoden 2015 puolella voittama tarjouskilpailu Ho Chi Minh Cityn lähistöllä sijaitsevan mallikaupungin kaatopaikan energiahankkeesta alkoi konkretisoitua viime vuoden loppupuolella, kun pitkittynyt paperisota saatiin vihdoin päätökseen. Vaikka tällä hetkellä suoritetaan vasta maanrakennustöitä, on koko laitoskokonaisuuden tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. 

Doranova rakentaa Ho Chi Minh Cityn lähistöllä sijaitsevan mallikaupungin kaatopaikalle useita erilaisia jätteenkäsittelyratkaisuja, joista tärkein on kaatopaikalle tuleva kaatopaikkakaasulaitos. Kaatopaikat tuottavat orgaanisen aineen hajotessa ilmakehälle haitallisia kasvihuonekaasuja ja näin ollen osaltaan vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen. Euroopassa kaatopaikoille joutuvan jätteen määrä on jo voimakkaassa laskussa, mutta esimerkiksi Etelä-Aasiassa ja Afrikassa jätteen määrän kasvun oletetaan kasvavan vielä seuraavat 50 vuotta.

– On ensiarvoisen tärkeää, että kaatopaikkojen tuottama metaani saadaan talteen ja käytettyä energian tuotannossa, painottaa Doranovan toimitusjohtaja Antti Myllärinen.

Modernien biokaasulaitosten kysyntä kasvaa Aasiassa ja Afrikassa

Myllärisen mukaan useimmiten kaatopaikkojen ympäristöongelmat ovat pahimpia niissä maissa, joissa myös puute puhtaasta vedestä ja sähköstä on suurin. Siksi kaatopaikkojen valjastaminen energian tuotantoon on järkevää paitsi ympäristön vuoksi myös taloudellisista syistä. Doranovan Uusiutuvan energian toimialajohtaja Mikko Saalasti näkee alan kasvukehityksen positiivisessa valossa.

– Vaikka markkinat Doranovan kehittämille modulaarisille ja kustannuskilpailukykyisille kaatopaikkakaasulaitoksille ovat Euroopassa suhteellisen pienet, niin uskomme toimittavamme näitä laitoksia Aasiaan ja Afrikkaan vielä ensi vuosikymmenen lopullakin.

Vietnamin projektin etenemisestä on luvassa lisätietoa kuluvan vuoden aikana.


Toteutus: unfair.fi & varikas.fi