Doranovan kunnostustiimi vahvistui uusilla osaajilla


Doranova vahvisti alkukesästä maaperän ja pohjaveden kunnostustiimiään palkkaamalla yhteensä kolme uutta työntekijää.

Tuukka Tonteri nimitettiin Kiinan maajohtajaksi, ja hänen vastuullaan on Doranovan liiketoimintojen kehittäminen yhdessä kiinalaisen yhteistyökumppanin kanssa. Lisäksi Tuukka kouluttaa paikallisia työntekijöitä suunnittelemaan ja toteuttamaan yksittäisiä kunnostusprojekteja. Tuukka aloitti työt Doranovan palveluksessa ensimmäisen kerran jo vuonna 2011. Välissä hän ehti hankkia kokemusta myös viranomaispuolelta vuoden verran ennen siirtymistään nykyiseen rooliinsa.

Sanna Jaatinen aloitti Doranovalla asiantuntijatehtävissä toukokuussa 2017. Sanna on väitellyt vuonna 2016 ympäristötekniikan tohtoriksi Tampereen Teknilliseltä Yliopistolta ja on opintojensa aikana syventynyt laaja-alaisesti maaperää ja mikrobiologiaa käsitteleviin asioihin. Tällä hetkellä Sannaa työllistävät pääasiassa kunnostussuunnitelmien tekeminen sekä Kiinan projektin vaatimat dokumentaatiot. Tulevaisuudessa Sannan osaamista tullaan hyödyntämään myös tuotekehityksen puolella.

Jani Sjölund aloitti Doranovan palveluksessa Tuukan ja Sannan tavoin toukokuussa. Kesän Jani toimi kokoaikaisena projektityöntekijänä ja jatkaa nyt syksyllä töitä samalla, kun viimeistelee opintojaan Tampereen ammattikorkeakoulussa. Kunnostuskohteiden ylläpito hoitui mieheltä esimerkillisesti. Hyvien suoritusten odotetaan saavan jatkoa opinnäytetyöstä, joka liittyy kiinteästi käynnissä oleviin tuotekehityshankkeisiin.


Toteutus: unfair.fi & varikas.fi