Huokoskaasu- ja suotovesikäsittelyt Helsingin Suvilahdessa


Sörnäisissä sijaitseva Helsingin ensimmäinen teollisuusalue, Suvilahti, on kokemassa sadan vuoden teollisen historiansa jälkeen voimakkaan muutoksen, kun alue muokataan uudeksi kaupunginosaksi. Uuteen Suvilahteen rakennetaan asuntoja sekä toimisto- ja viheralueita. Ennen rakennustöiden aloittamista alueen polttoaineista ja erilaisista teollisuuskemikaaleista saastunut maaperä piti puhdistaa.

Doranova toimi vuosina 2009 – 2014 Biomaa Oy:n pääurakoimassa puhdistusprojektissa aliurakoitsijana vastaten huokoskaasukentän ja -pumppaamon toteutuksesta, kahden vanhan kaasukellon sisälle kerääntyneen veden puhdistamisesta sekä alueen pohjaveden käsittelystä. Pääasialliset Suvilahden pohjaveden haitta-aineet olivat VOC- ja PAH-yhdisteitä, joiden poistaminen pohjavedestä toteutettiin aktiivihiilisuodatuksilla ja hapettamalla. Kaasukelloissa oli VOC- ja PAH-yhdisteiden lisäksi raskaita hiilivetyjä, jotka eroteltiin vedestä ja kuljetettiin ongelmajätelaitokselle.


Perttu Mattila

Toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@doranova.fi
0400 771 981

Toteutus: unfair.fi & varikas.fi