Jepuan Biokaasu Oy:n biokaasulaitos


Syksyllä 2013 käyttöönotettiin Doranovan toimittama biokaasulaitos Jepualla. Yhdessä saksalaisen Weltec Biopower GmbH:n kanssa toteutettu biokaasulaitos vastaanottaa vuodessa 90 000 tonnia raaka-ainetta. Raaka-aine koostuu pääasiassa läheisiltä sikatiloilta putkia pitkin tulevasta sian lietelannasta, naudan ja turkiseläinten lannasta sekä teurastamon tuotteista ja erilaisista kasvi- ja peltobiomassoista.

Biokaasulaitoksella on kolme noin 4 000 m³ suuruista mädätysreaktoria ja lähes 6 000 m³ kaasun varastointikapasiteettia. Mädätyksen tuloksena saatava biokaasu käytetään laitoksen oman lämmöntuotannon lisäksi läheisen tehtaan tarpeisiin sekä osa kaasusta rikastetaan käytettäväksi muun muassa laitosalueen tankkauspisteessä ajoneuvojen polttoaineeksi. Raaka-aineen mädättämisen tuloksena syntyvä mädätysjäännös hyödynnetään lannoitteena lähialueiden pelloilla.


Anne Kujanpää

Johtava projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@doranova.fi
0400 269 145

Toteutus: unfair.fi & varikas.fi