Kaatopaikan tuottojärjestelmä Rosk’n Rollille


Länsi-Uudellamaalla toimivan jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab:n Lohjan kaatopaikka edustaa nykyaikaista ympäristövaikutusten minimointiin ja energiaomavaraisuuden maksimointiin tähtäävää ideologiaa. Rosk’n Roll tilasi kaatopaikalleen vuonna 2007 Doranovan konseptoiman kaatopaikan tuottojärjestelmän, joka tukee yrityksen ympäristömyönteistä ajattelua.

Rosk’n Rollin kaatopaikan kaatopaikkakaasujen soihtupoltto korvattiin Doranovan toimesta mikroturbiinilla, joka hyödyntää kerätyn kaasun sähkön- ja lämmöntuotannossa. Syntyneellä sähkö-energialla alettiin kattaa kaatopaikan rakennusten ja laitteistojen sähkönkulutusta. Tuotetulla lämmöllä puolestaan lämmitetään rakennusta, jossa sijaitsee tuottojärjestelmän toinen pääkomponentti, käänteisosmoosijärjestelmä. Käänteisosmoosi on Doranovan tarjoama menetelmä kaatopaikan suotoveden käsittelemiseen. Lohjalla toimiva käänteisosmoosijärjestelmä käsittelee suotovettä 10 m3 tunnissa ja erottelee toisistaan puhtaan, luontoon palautettavan, vesiosan ja likaisen konsentraatin.


Mikko Saalasti

Toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@doranova.fi
044 353 5567

Toteutus: unfair.fi & varikas.fi