Kaatopaikat tuottavaksi ennätysvauhdilla – Doranovan kaatopaikkaprojektit Vietnamissa ja Sambiassa luovutetaan asiakkaille alkuvuodesta 2018


Doranova on toteuttanut vuoden 2017 puolella kaksi merkittävää kansainvälistä kaatopaikkaprojektia, joiden molempien luovutus tapahtuu alkuvuodesta 2018. Projekteista suurempi sijaitsee Vietnamissa ja on sähköteholtaan 1,6 MW. Pienempi pilot-kohde sijaitsee Sambian Kitwessä, jossa testataan uutta ja aikaisempaa kustannustehokkaampaa menetelmää kaatopaikkakaasujen keräämiseen ja sähkön tuottamiseen.

Vietnamin kaatopaikan CHP-yksiköiden käyttöönotto on parhaillaan loppusuoralla. Kyseinen kaatopaikkaprojekti on ollut Doranovan historian suurin ja uudessa maassa toimiminen on asettanut omia haasteitaan matkan varrelle. Projekti on kuitenkin edennyt vauhdikkaasti – laitos luovutetaan ensi vuoden tammikuussa, kolme kuukautta alkuperäistä aikataulua aikaisemmin.

– Projekti on herättänyt paljon mielenkiintoa Vietnamin kansallisella tasolla ja uusia projektiaihioita kaatopaikkakaasu- ja biokaasuprojektien suhteen on jatkuvasti työn alla, valottaa Doranovan Uusiutuvan Energian toimialajohtaja Mikko Saalasti.

Sambian projektissa osarahoittajana on Energy and Environment Partnership (EEP) ja projektin tavoitteena on pilotoida uudenlaista kaasunkeräysmenetelmää sekä pienentää Kitwen kaatopaikan tuottamia metaanipäästöjä. Samalla saadaan hyödynnettyä metaani sähköntuotannossa. Projektin kiivain vaihe on sijoittunut marras-joulukuulle 2017, jonka aikana on tehty kaasukaivot ja peitetty kaatopaikan jätepenkkaa. Projekti luovutetaan asiakkaalle helmikuussa 2018.

 

Doranovan suunnittelemien, aiempaa kustannustehokkaampien kaasukaivojen asentamista
Doranovan suunnittelemien, aiempaa kustannustehokkaampien kaasukaivojen asentamista

 


Toteutus: unfair.fi & varikas.fi