Kierrätyslannoiteprojekti etenee – viljelykokeet alkavat kesällä


Doranovan Kiteellä suoritettava pilottiprojekti biokaasulaitosten mädätysjäännöksen jalostamiseksi on edennyt vauhdikkaasti. Laitteiston koeajoja on jatkettu ja samalla biokaasulaitoksen omistava Biokymppi Oy on aloittanut ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan sisällytettävän hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää uusia luomulannoitteita kasvinviljelyn tarpeisiin.

– Mädätysjäännöksen prosessoinnin tarkoituksena on pienentää biokaasulaitoksille mädätteestä aiheutuvia kuluja samalla kun mädätteen sisältämät ravinteet saadaan jalostettua helposti hyödynnettävään muotoon, tiivistää Doranovan Uusiutuvan energian toimialajohtaja Mikko Saalasti. – Jalostusprosessi on periaatteessa suoraviivainen, mutta vaatii syvällistä suodatustekniikoiden tuntemusta myös käytännön tasolla, Saalasti jatkaa. Doranovan osalta suuren vastuun projektista tällä hetkellä kantaakin tuotekehitysinsinööri Timo Ylivinkka, jolle tämänkaltaiset suodatustekniikat ovat tuttuja meijeriteollisuudesta.

Prosessointi sopii kaikille märkämädättämöille eli sekä olemassa oleville että uusille biokaasuhankkeille. Saalastin mukaan Doranova on edelläkävijä mädätysjäännöksen prosessoinnissa, eikä vastaavaa laitteistoa vielä ole saatavilla muualla maailmassa. Tulevana kesänä Kiteellä aloitetaan mädätysjäännöksestä jalostetun lannoitteen toimivuuden testaaminen yli kuudensadan hehtaarin luomupellolla ja kasvihuoneissa.

Lisätietoja hankkeesta ja mädätysjäännöksen prosessoinnista antaa Doranovan Uusiutuvan energian toimialajohtaja Mikko Saalasti puh. 044 353 5567.


Toteutus: unfair.fi & varikas.fi