Klooratuilla liuottimilla pilaantuneen pohjaveden kunnostus


Doranova on kunnostanut Etelä-Suomessa sijaitsevan teollisuuskiinteistön pohjavesipilaantuman ensimmäisenä Suomessa in situ tekniikalla. Tekniikka perustuu ns. anaerobiseen dehalogenaation, jossa klooratut liuottimet kunnostetaan tehostamalla pohjaveden oman bakteerikannan haitta-aineen hajoitusprosessia.

Kunnostus on ensimmäinen Suomessa toteutettu laajan kalliopohjavesialueen kunnostus in situ tekniikalla. Kunnostuksesta ei aiheutunut haittaa kiinteistön toiminnalle, vaan laitteistot ja putkistot asennettiin maan alle häiritsemättä asiakkaan toimintaa. Klooratut liuottimet ovat haastava ja valitettavasti myös yleinen pohjavesiin liittyvä ongelma Suomessa. Doranova voi tarjota tähän ongelmaan ainoana Suomessa todistetusti toimivan ratkaisun.


Perttu Mattila

Toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@doranova.fi
0400 771 981

Toteutus: unfair.fi & varikas.fi