Koplin ratapiha-alueen maaperän kunnostus, Tallinna


Doranova sai vuoden 2013 lopulla valmiiksi Koplin ratapiha-alueen maaperän kunnostusprojektin. Yhteensä puhdistettavaan urakka-alueeseen kuului noin 24 000 kuutiometriä erilaisilla öljyillä ja PAH-yhdisteillä pilaantunutta maata, kolmella erillisellä pilaantuma-alueella. Kunnostuksesta teki haasteellista se, että osa alueista oli aktiivisessa rautatiekäytössä. Kunnostus toteutettiin Doranovan toimittaman, siirrettävän on site -kunnostusyksikön sekä massanvaihdon yhdistelmänä. Kyseessä on yksi suurimmista pilaantuneen maaperän kunnostusprojekteista Viron historiassa.


Perttu Mattila

Toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@doranova.fi
0400 771 981

Toteutus: unfair.fi & varikas.fi