Maaperän kunnostus


Ympäristöhaittojen lisäksi pilaantunut maaperä rajoittaa usein alueiden turvallista ja tuottoisaa käyttöä. Perinteisin menetelmin maa- ja pohjavesialueiden kunnostus voi käydä kalliiksi tai jopa mahdottomaksi, etenkin jos pilaantunut alue on laaja tai se sijaitsee rakennusten alla.

Doranovan kehittämät uuden sukupolven kunnostusmenetelmät mahdollistavat pilaantuneiden maaperien ja pohjavesien puhdistamisen paikan päällä – huomaamattomasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

DoAct® CORE mahdollistaa kustannustehokkaan kunnostuksen

Doranova käyttää pilaantuneiden maa-ainesten ja pohjaveden in-situ -kunnostuksessa kehittämäänsä ja markkinoiden ainoaa modulaarista DoAct® CORE -kunnostuslaitteistoa. DoAct® CORE -laitteistokokonaisuus sisältää keskenään yhteensopivia ja eri puhdistusmenetelmiä hyödyntäviä moduuleja, joten laitteiston kokoonpanoa voidaan muokata vapaasti kunnostettavasta kohteesta riippuen. DoAct® CORE -laitteisto on suunniteltu etäohjattavaksi, joten kunnostusprosessin etenemistä pystytään monitoroimaan ja modifioimaan reaaliajassa. DoAct® Core sopii ympärivuotiseen ulko- ja sisäkäyttöön.

Maaperän ja pohjavesien teknisen suunnittelun ja toteutuksen ohella palvelemme myös esiselvitysten, lupahakemusten ja kunnostussuunnitelmien laatimisessa sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa. Huolehdimme toimittamiemme laitosten ja järjestelmien käyttövarmuudesta ja kunnossapidosta koko niiden elinkaaren ajan.

In situ- ja On site -kunnostusmenetelmät

In situ- ja On site -kunnostusmenetelmät soveltuvat lähes kaikkien tunnistettujen haitta-aineiden poistamiseen yhdellä käsittelyllä. Paikan päällä toteutettu kunnostus on usein edullisempi vaihtoehto massanvaihtoon verrattuna. Se voi olla kustannustehokas myös kohteissa, joita ei aikaisemmin ole pystytty puhdistamaan häiritsemättä alueen normaalia käyttöä.

 

 

Doranova_pima_toimintaperiaate


Perttu Mattila

Toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@doranova.fi
0400 771 981

Mikko Myllymäki

Tutkimuspäällikkö
etunimi.sukunimi@doranova.fi
044 753 0124

Akseli Jäävuori

Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@doranova.fi
044 753 0118

Doranovan palveluihin kuuluvat:

 • Riskiarvioinnit
 • Näytteenotto- ja analyysipalvelut
 • Kunnostustarpeiden arvioinnit
 • Kunnostusmenetelmien valinta ja suunnittelu
 • Projektinjohto ja urakointi
 • Laitetoimitukset ja -asennukset
 • Käynnistys-, huolto- ja varaosapalvelut
 • Laitteiden käyttökoulutukset
 • Laitteiden vuokraus
 • biologinen in situ
 • kemiallinen in situ
 • pohjaveden ilmastus
 • huokoskaasukäsittely
 • pump & treat
  • öljynerottimet
  • aktiivihiilisuodatus

DoAct® CORE on markkinoiden ensimmäinen modulaarinen In Situ -kunnostuslaite. Suomessa kehitetty teknologia yhdistää useita eri puhdistusmenetelmiä, on täysin automatisoitu ja kehitetty yli 20 vuoden kokemuksella.

Menetelmässä maaperään syötetään putkiston kautta nestemäisiä aineita, jotka kiihdyttävät luontaista puhdistusta. Laitteella pystyy käsittelemään pilaantunutta maaperää ja pohjavettä aina pienistä erittäin laajoihin kohteisiin. Myös haitta-ainepitoisten kaivantovesien käsittely onnistuu turvallisesti ja vaivattomasti. Laitetta voidaan hyödyntää myös massanvaihtokohteissa syvemmällä sijaitsevien pilaantumien käsittelyyn.

cost-efficient-20px Kustannustehokas

modular-structure-20px Modulaarinen rakenne

scalability-20px Skaalautuu kaikkiin tarpeisiin

onsite-20px Toimii paikan päällä

quiet-unnoticeable-20px Hiljainen ja huomaamaton

remote-monitoring-20px Etähallittava

DoAct® TOOL on markkinoiden ensimmäinen online-työkalu in situ -kunnostustekniikoiden valintaan sekä tarvittavien kunnostuslaitteistojen mitoitukseen. Tutustu ilmaiseen ohjelmaan täältä: www.doactcore.fi

Toteutus: unfair.fi & varikas.fi