Massanvaihdon ympäristötekninen valvonta ja kaivantovesien käsittely


Doranova toteutti kesällä 2015 Viialan entisellä vaneritehtaalla UPM:n tilauksesta entisen voimalaitoksen pohjarakenteiden alla sijainneen pilaantuman kunnostuksen ja valvonnan. Kohde kunnostettiin massanvaihtona ja kaivantovesien käsittelyä toteutettiin suoraan kohteessa DoAct®-järjestelmällä. Doranova toteuttaa vuosittain lukuisia öljyvahinkojen kunnostuksia sekä ympäristönäytteenottoja. Näistä erimerkkinä ovat mm. öljynerottimien ja aktiivihiilisuodattimien vuokrauspalvelu kaivantovesien käsittelyyn sekä öljyvahinkojen selvitys- ja kunnostustyöt.


Perttu Mattila

Toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@doranova.fi
0400 771 981

Toteutus: unfair.fi & varikas.fi