Palvelut


ESISELVITYKSET JA HAKEMUKSET

Autamme esiselvitysten, lupahakemusten ja kunnostussuunnitelmien laatimisessa sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa.

 • Toteutettavuustutkimukset (Feasibility Study)
 • Biokaasulaitosten liiketoimintasuunnitelmat ja kannattavuuslaskelmat
 • Environmental Due Diligence (EDD)
 • Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuskartoitukset sekä kunnostussuunnitelmat
 • Ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA-prosessit)
 • Ympäristölupahakemukset ja -ilmoitukset
 • Riskiarvioinnit

MITTAUS JA TUTKIMUS

Palveluihimme kuuluvat kattavat mittaus- ja tutkimuspalvelut:

 •  Maaperä- ja pohjavesianalytiikka
  • XRF, PID ja PetroFlag-analytiikka
  • Sertifioidut ympäristönäytteenottajat
 • Kunnostusmenetelmien pilot-testaukset ja simuloinnit
  • BAT-tarkastelut
  • Kaatopaikkakaasun määrä- ja laatututkimukset sekä kaasun koepumppaukset
  • Kaatopaikkojen pintakerrosten päästötutkimukset

TEKNOLOGIATOIMITUKSET

Toimitamme niin biokaasulaitosteknologian kuin maaperän ja pohjaveden kunnostuslaitteistot asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Projektit voidaan tehdä joko osatoimituksina tai täysin käyttövalmiina avaimet käteen –toimituksina.

PROJEKTINHALLINTA

Panostamme laadukkaaseen projektinhallintaan kaikessa toiminnassamme. Tämä tarkoittaa tarkkoja kustannusarvioita, pitäviä aikatauluja sekä projektin luotettavaa dokumentointia. Projektipäällikkönä toimii Doranovan oma ympäristöasiantuntija, joka tuntee sekä kohteesi että käytettävien menetelmien ja teknologioiden erityisvaatimukset.

KUNNOSSAPITO JA VARAOSAPALVELU

Huolehdimme toimittamiemme laitosten ja järjestelmien käyttövarmuudesta ja kunnossapidosta koko niiden elinkaaren ajan.

 • laitteistojen huolto- ja varaosapalvelut
 • prosessien seuranta- ja raportointipalvelut

Toteutus: unfair.fi & varikas.fi