Pohjaveden kunnostus Nesteen jalostamoalueella Porvoossa


Kilpilahden jalostamoalueella Porvoossa on toteutettu Doranovan toimesta pohjaveden kunnostusta avaimet käteen -periaatteella. Kohteessa kunnostetaan pohjavettä DoAct® järjestelmällä, joka poistaa pohjavedestä kloorattuja liuottimia.  Laitteiston toimintaa pystytään säätämään Doranovan muiden kohteiden tapaan etänä, jolloin huolto- ja kunnossapitokustannukset laskevat sekä toimintavarmuus säilyy huippuluokkaisena.


Perttu Mattila

Toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@doranova.fi
0400 771 981

Toteutus: unfair.fi & varikas.fi