Pursialan kunnostusprojekti laajenee – kiitos DoAct® CORE:n tuottamien tulosten


Doranovan ensimmäinen modulaarisella DoAct® CORE -kunnostusyksiköllä toteutettu projekti tuottaa tulosta Mikkelin Pursialassa. Hyvien puhdistustulosten siivittämänä kloorifenoleilla pilaantuneen maaperän biologista käsittelyä jatketaan entistä laajemmalla alueella. 

Doranova on suorittanut tammikuusta 2016 lähtien maaperän ja pohjaveden in situ -kunnostusta entisen valtio-omisteisen Pursialan Sahan tontilla DoAct® CORE -kunnostusyksiköllä. Tavoitteena on poistaa herkällä pohjavesialueella sijaitsevat kloorifenolipilaantumat, jotka ovat peräisin Pursialan sahalla 1950-luvulta aina vuoteen 1984 saakka puiden sinistymisen estossa käytetystä kloorifenolipohjaisesta KY5-aineesta. KY5-aineen käyttövuosina sekä pohjavesi että maaperä saastuivat kloorifenoleista pahoin. Haittoja on jouduttu torjumaan esimerkiksi aktiivihiilisuodatuksella läheisellä vedenottamolla, josta kaksi kolmasosaa mikkeliläisistä saa talousvetensä.

Doranovan suorittama kunnostusprosessi on keskittynyt veden hapettamisen avulla saavutettavaan luontaisen biohajoamisen tehostamiseen. Vapon teettämän kunnostuksen tulokset ovat olleet ensimmäisen vuoden aikana hyviä, ja tästä syystä helmikuussa 2017 kunnostuksen alaista aktiivista vyöhykettä laajennettiin poraamalla alueelle uusi pumppauskaivo. Tämä parinkymmenen metrin syvyinen ja peruskallioon saakka ylettyvä kaivo mahdollistaa aiempaa aktiivisemman pohjaveden kierrätyksen sekä saharakennuksen alapuolella sijaitsevan päästölähteen biohuuhtelun.

– Uusien kaivorakenteiden sekä automatisoidun DoAct® CORE -kunnostusjärjestelmän avulla pystymme laajentamaan biologisen käsittelyn toiminta-aluetta ja saavuttamaan entistä nopeampia tuloksia kestävillä kunnostusmenetelmillä, kertoo Doranovan toimialajohtaja Perttu Mattila.

DoAct® COREkunnostusyksikkö ratkaisu haastaviin kohteisiin

Pursialan kaltaisia pohjavesialueelle puunkäsittelytoiminnan seurauksena syntyneitä vanhojen pilaantumien alueita on Suomessa paljon, arviolta 3500. Yksi tunnetuimmista on Kärkölä, jossa kloorifenolia pääsi 1980-luvulla vuosien ajan pohjaveteen. Tämänkaltaisille pilaantumille ei ole aiemmin löytynyt kestäviä ja tehokkaita puhdistusmenetelmiä.

– Vaikka aineita ei ole ollut käytössä vuosikausiin, pilaantuma säilyy pysyvästi maaperässä ilman kunnostusta, kertoo Doranovan toimialajohtaja Perttu Mattila.

Pursialassa kunnostustoimia on aiemmin hankaloittanut myös keskellä kunnostusaluetta aktiivisesti toimiva saha. Doranovan DoAct® CORE -kunnostusyksikkö onkin ollut myös vaivattomuutensa vuoksi Pursialaan sopiva ratkaisu, sillä sen avulla tehtävä puhdistus ei häiritse alueen normaalia käyttöä. DoAct® CORE -kunnostusyksiköllä mikrobikannan kasvua voidaan tehostaa esimerkiksi syöttämällä maaperään ravinteita sekä happea. Pitkän ajan myötä maaperässä esiintyvää luontaisesti kloorifenoleita hajottavaa bakteerikantaa on havaittu muun muassa Kärkölän pohjavedessä. Tehostetussa luontaisessa käsittelyssä tarkoituksena on luoda kloorifenoleja hajottaville mikrobeille mahdollisimman optimaaliset olosuhteet lisääntymiselle ja mikrobikannan kasvulle.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostusratkaisuihimme voit tutustua täällä. Do Act Tool -työkalu opastaa kohteeseen sopivan kunnostusratkaisun kartoituksessa.


Toteutus: unfair.fi & varikas.fi