Suorainjektoinnit yleistyvät nopeasti: DoAct® DIRECT -laitteistolla saatu erinomaisia kunnostustuloksia


Maaperän ja pohjaveden kunnostuksiin suunniteltu DoAct® DIRECT -suorainjektointilaitteisto osoitti tehonsa kesän työmailla. Patentoidulla DIRECT-laitteistolla pystytään tehostamaan in situ -kunnostuksia maaperän ominaisuuksista riippumatta.

Doranova Oy:n ja Geomachine Oy:n kehittämä DoAct® DIRECT -suorainjektointilaitteisto osoitti tehonsa jo ensimmäisessä projektissa: Janakkalassa sijaitsevalla pilottialueella MTBE-pitoisuuksia saatiin kemiallisella hapetuksella laskettua 217 µg/l:n tasosta alle 0,2 µg/l:n määritysrajojen. Muutos tapahtui alle viikossa.

Laitteisto saatiin valmiiksi kesän kynnyksellä, ja sitä on tähän mennessä käytetty kahdessa kohteessa Suomessa. Seuraavaksi laitteistoa hyödynnetään Helsingin Hanasaaressa toteutettavassa kunnostusprojektissa.

Suorainjektointi tehostaa merkittävästi kemiallista tai biologista in situ -kunnostusta, koska menetelmän avulla voidaan käsitellä edullisesti pahiten saastuneita pilaantumia.

– Suorainjektointia voidaan käyttää joko ainoana menetelmänä tai tukemassa perinteistä in situ -kunnostusta, jossa pilaantumia kunnostetaan biologisilla, kemiallisilla tai mekaanisilla menetelmillä vettä välittäjäaineena käyttäen, selittää Doranovan maaperän ja pohjaveden kunnostustoiminnan toimialajohtaja Perttu Mattila.

– Talven aikana menetelmän kehittämistä jatketaan, jotta itse injektointiprosessi saadaan mahdollisimman nopeaksi ja kustannustehokkaaksi, sanoo Doranovan tuotekehityspäällikkö Mikko Myllymäki.

Suorainjektointi kestää vain pari viikkoa

Doranova on panostanut voimakkaasti DIRECT-suorainjektointilaitteiston tuotekehitysprojektiin, koska yhtiö haluaa pysyä Suomen edistyksellisimpänä kunnostusurakoitsijana. Lisäksi kehitystyö varmistaa menestyksen kansainvälisessä kilpailussa.

Suorainjektointikunnostukset yleistyvät niiden kustannustehokkuuden takia Suomessa hurjaa tahtia, minkä vuoksi nyt on hyvä olla kehityksessä mukana ja näyttää suuntaa kunnostusurakoitsijoille Suomessa.

Perinteisessä kunnostuksessa aktiivinen toiminta voi kestää useita vuosia, mutta suorainjektointi vie enintään kaksi–kolme viikkoa. Koska toimenpiteet ovat nopeasti ohi, alueelle aiheutuu vain vähän häiriöitä. Kunnostuksen jälkeen näkyviin ei jää esimerkiksi putkia, laitteistoja tai kontteja.

Suorainjektointilaitteisto koostuu DIRECT-injektointikärrystä ja injektiokärjestä, joka voidaan liittää mihin tahansa kairakoneeseen. Injektointikärryssä on pumppausyksikkö ja siihen liittyvä ohjausautomatiikka sekä injektoitavien liuosten valmistustila. Kärryn voimanlähteenä toimii dieselaggregaatti. Injektointikärki valitaan sen mukaan, millainen maaperä on: Hiekka-, siltti- tai savimailla injektointiin sopii kartiokärki. Kivisessä maaperässä käytetään yksittäistä kruunukärkeä tai kruunukärjellä varustettua, kairaavaa kaksoiskärkeä.

Injektoinnin etenemistä seurataan ja pumppausta ohjataan älypuhelimen sovelluksella. Käytettävät kemikaalit ovat turvallisia ja ne hajoavat maaperässä. Kunnostuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman pitkävaikutteisia kemikaaleja, jotta uusintainjektointia ei tarvitsisi tehdä.

Lisätietoja suorainjektoinnista antaa:
Perttu Mattila, perttu.mattila@doranova.fi, 0400 771 981

 


Toteutus: unfair.fi & varikas.fi