Doranova tuo markkinoille uuden sukupolven Hardferm-biokaasulaitokset – Raaka-aineet entistä tehokkaampaan hyötykäyttöön


Doranovan alkuvuodesta patentoima Hardferm-biokaasulaitoskonsepti ja siihen liittyvät innovatiiviset teknologiaratkaisut ovat nyt valmiita julkaistaviksi. Ensimmäinen Suomeen toteutettava laitoskokonaisuus tulee tukemaan Jepuan Biokaasu Oy:n kasvua. Konsepti mahdollistaa jatkuvatoimisen mädätyksen vaativilla jakeilla.

–  Doranovan kehittämä Hardferm-konsepti mahdollistaa aikaisempaa laajemman raaka-ainepohjan hyötykäytön biokaasuprosesseissa. Varsinkin kehittyvillä markkinoilla jätteen syntypaikkalajittelusta voidaan vain haaveilla ja sen vuoksi biokaasuprosesseihin tarjolla olevat syötteet sisältävät varsin usein prosessia rasittavia epäpuhtauksia, sanoo Doranovan toimitusjohtaja Antti Myllärinen.

Uudelle konseptille on tilausta myös kotimaassa – vaikka Suomessa suuri osa kotitalousjätteestä syntypaikkalajitellaan, polttolaitoksiin päätyvästä jätteestä  silti jopa kolmannes on orgaanista, matalan lämpöarvon omaavaa jätettä.

– Hardferm-konseptin avulla pystymme tulevaisuudessa hyödyntämään myös näiden jätevirtojen energia- ja ravinnepotentiaalin nykyistä paremmin, Myllärinen toteaa.

Hardferm-konsepti rakentuu katkeamattoman materiaalivirran tuoman tehokkuuden ympärille. Jatkuvatoiminen hygienisointi yhdistettynä syötteen esilämmitykseen mahdollistaa energiatehokkaan mädätysprosessin ympäri vuoden. Reaktorien sekoitus toteutetaan lämmitetyillä kaksoissekoittimilla, jotka takaavat haastavienkin materiaalien läpimenon sekä tasaisen reaktorilämpötilan myös termofiilisissä olosuhteissa.

Suomen suurin biokaasulaitos investoi haastavien syötteiden mädätyskapasiteettiin

Jepuan Biokaasu Oy:n biokaasulaitos otettiin käyttöön vuonna 2013, ja se on edelleen Suomen suurin biokaasulaitos 90 000 tonnin vuotuisella vastaanottomäärällään. Jepuan Biokaasun tavoitteena on kasvattaa laitoksen kapasiteettia 150 000 vuotuiseen tonniin. Tähän liittyvä ympäristölupa on parhaillaan Aluehallintaviraston käsittelyssä, ja sen on arvioitu valmistuvan kevään 2018 aikana.

– Olemme vuosien varrella etsineet aktiivisesti ratkaisua epäpuhtaiden jakeiden, kuten ketunlannan ja munantuotannon sivuvirtojen, mädättämiseen, kertoo Jepuan Biokaasu Oy:n toimitusjohtaja Kurt Stenvall. – Nyt suunniteltu, lähes 25 000 tonnia vuodessa käsittelevä Hardferm-laitos on toistaiseksi ainoa, jonka tekniset ratkaisut mahdollistavat jatkuvatoimisen mädätyksen myös näillä vaativilla jakeilla, toteaa Stenvall.

–   Olemme Doranovalla äärettömän ylpeitä tästä uudesta konseptista, mutta on selvää, ettei tämän suuruusluokan tekninen ratkaisu synny tyhjiössä. Tässä tapauksessa on ollut äärettömän tärkeää, että Jepuan Biokaasu Oy:n henkilöstö on osallistunut kehitysprojektiin aktiivisesti ja tuonut samalla omia, vankkaan kokemukseen perustuvia näkemyksiä tuotekehityksen tueksi, summaa Myllärinen.

 

Lisätietoja uudesta laitoskonseptista antaa:

Antti Myllärinen, antti.myllarinen@doranova.fi , +358 40 549 1341


Toteutus: unfair.fi & varikas.fi