Vietnamin kaatopaikkaprojekti valmis – Kaasua kerätty yli odotusten


Doranovan Binh Duong Water-Environment Joint Stock Companylle (BIWASE) toimittama kaatopaikkakaasujen keräys- ja hyötykäyttöjärjestelmä vihittiin käyttöön tammikuun alussa juhlallisin seremonioin. Sambiassa puolestaan pilottilaitteiston käyttöönotto tehtiin maaliskuun lopussa.

– Vietnamissa Binh Duongissa tehty kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmä on ollut käytössä vuodenvaihteesta asti. Moottorit ovat toimineet jo yli 1000 tuntia ja tuottaneet yli 800 MWh sähköä asiakkaan tarpeisiin, kertoo Doranovan toimialajohtaja Mikko Saalasti.

Laitteisto on Saalastin mukaan toiminut suunnitellusti ilman teknisiä ongelmia ja kaatopaikan tuottama kaasumäärä on jopa suurempi kuin projektin alussa arvioitiin. BIWASE onkin jo esittänyt, että laitteistoa laajennetaan kaatopaikan laajentumisen myötä.

Vietnamin epäpuhtaat syötteet voidaan hyödyntää Hardferm-konseptin biokaasulaitoksissa

Doranova jatkaa liiketoimintaa Aasiassa ja varsinkin Vietnamissa kehittämällä tällä hetkellä aktiivisesti useita erikokoisia projekteja. Kaatopaikkajärjestelmien lisäksi Doranova keskittyy myös biokaasulaitostoimituksiin alueella. Uusille, Hardferm-konseptin biokaasulaitoksille nähdään suuri potentiaali juuri Vietnamissa, jossa mädätykseen tarjotut syötteet sisältävät varsin paljon epäpuhtauksia.

– Alueilla, missä ei ole Suomen mallin mukaista syntypaikkalajittelua, on tärkeää, että orgaaniset jakeet voidaan hyödyntää energian tuotannossa sekä mahdollistaa ravinteiden kierrätys. Orgaanisen jakeen käytön myötä myös jätehuollon kehitys syntypaikkalajittelun suuntaan on mielekkäämpää ja mahdollistaa kierrätysasteen kasvattamisen, toteaa Mikko Saalasti.

 


Toteutus: unfair.fi & varikas.fi